Bevoegdheden

Wat moet je mogen als regisseur? Een goede regisseur heeft doorzettingsmacht. Hij mag opschalen als de zorg en ondersteuning niet wordt geleverd conform de afspraken in het gezinsplan. Ook de andere betrokken professionals hebben mandaat om te doen wat nodig is voor een gezin.

Doorzettingsmacht

De regisseur heeft doorzettingsmacht. Dit betekent dat een regisseur besluiten kan nemen die consequenties hebben voor de betrokken netwerkpartners, zonder hiervoor eerst op te hoeven schalen naar een andere persoon (wat vertraging kan betekenen). Doorzettingsmacht is nodig om zonder vertraging de juiste zorg en ondersteuning voor het gezin te kunnen organiseren. Bijvoorbeeld: de regisseur stopt de hulp die niet effectief is, of zet juist hulp in die tot dan toe nog niet voor het gezin beschikbaar was.

Opschaling

De regisseur kan opschalen indien hij (ondanks zijn doorzettingsmacht) zijn verantwoordelijkheid niet kan dragen. Opschalen wil zeggen dat de regisseur een probleem kan (laten) voorleggen aan het management van de organisatie die de benodigde zorg of ondersteuning niet kan of wil leveren conform de afspraken in het gezinsplan.

Mandaat

De overige professionals krijgen van hun organisatie de vrijheid om te doen wat nodig is voor het gezin, zoals binnen de aanpak is afgesproken. Alleen met een mandaat kan het gezinsplan goed worden uitgevoerd.