Perspectief en Participatie

Perspectief en Participatie

De samenwerkende inspecties voerden onderzoek uit naar jongeren vanaf 16 jaar die terugkeren naar de maatschappij na verblijf in een residentiële instelling en de weg zoeken naar de arbeidsmarkt (of een andere vorm van participatie). Het meerjarige casusonderzoek duurde tot eind 2017.

In 2015-2016 onderzochten de inspecties in drie gemeenten hoe jongeren die uitstromen uit de JeugdzorgPlus of een justitiële jeugdinrichting in beeld komen en in hoeverre het lokale stelsel van voorzieningen de jongere ondersteunt om zijn toekomstperspectief te realiseren en om te gaan participeren in de samenleving. Het Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd is de basis voor de oordelen en aanbevelingen die aan de gemeenten en instellingen worden gerapporteerd.

Seminar

Op 19 juni 2017 organiseerde TSD het seminar ‘Kwetsbare jongeren (18-/18+) op weg naar zelfstandigheid’. Van dit seminar, waar ook ervaringsdeskundigen aan meewerkten, is een verslag gemaakt. Deze terugblik kunt u vinden bij de documenten bovenaan deze pagina.