Permanente bewoning vakantieparken

De beelden van Fort Oranje zitten in het collectieve geheugen. Mensen die onder erbarmelijke omstandigheden in een caravan wonen. Geplaagd door een veelheid aan problemen, maar uit het zicht van instanties. Vanuit Toezicht Sociaal Domein verkenden we of voor kwetsbare burgers op een vakantiepark de toegang tot het sociaal domein goed is georganiseerd.

Artikel Sociaal Bestek

In Sociaal Bestek van december 2019 staat een artikel over het verkennende onderzoek dat we deden.

Brief aan minister BZK

In januari 2020 informeren we de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) via een brief over onze verkenning naar kwetsbare bewoners van vakantieparken. In de brief pleiten we voor een integrale domeinoverstijgende aanpak voor deze bewoners van vakantieparken. Maatwerkoplossingen staan hierbij centraal. De minister van BZK heeft een coördinerende rol bij de Actie-agenda Vakantieparken 2018-2020. We vragen haar om de komende jaren bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een integrale aanpak.