Permanente bewoning vakantieparken

De beelden van Fort Oranje zitten in het collectieve geheugen. Mensen die onder erbarmelijke omstandigheden in een caravan wonen. Geplaagd door een veelheid aan problemen, maar uit het zicht van instanties. Vanuit Toezicht Sociaal Domein verkenden we of voor kwetsbare burgers op een vakantiepark de toegang tot het sociaal domein goed is georganiseerd.

Artikel Sociaal Bestek

In het decembernummer van Sociaal Bestek staat een artikel over het verkennende onderzoek dat we deden.