Werkwijze

Onderzoeksactiviteiten

TSD deed onderzoek in zes Veilig Thuis regio’s bij totaal 18 gemeenten. In elke regio onderzocht zij een grote, middelgrote en een kleine gemeente. De bezoeken vonden plaats vanaf zomer 2018 tot en met februari 2020. TSD waardeert de medewerking en betrokkenheid van de 18 gemeenten die zich hebben aangemeld voor het onderzoek.

In elke gemeente volgde TSD dossiers vanuit Veilig Thuis, via het lokale wijkteam en gezinsleden naar professionals in het lokale netwerk. In elk dossier was sprake van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

TSD onderzocht in totaal 150 dossiers bij 23 wijkteams. Inspecteurs interviewden regisseurs, leidinggevenden van de wijkteams en gezinsleden, soms bijgestaan door betrokkenen uit hun sociale netwerk. Ze interviewden ook professionals van lokale netwerkpartners zoals scholen, jeugdhulpinstanties, (jeugd)gezondheidszorg, ggz, woningstichtingen, thuiszorg, opvangcentra, schuldhulpverlening en politie.

TSD rondde haar onderzoek in elke onderzochte gemeente af met een gezamenlijke reflectiebijeenkomst met alle betrokken instanties. Zij schreef voor elke gemeente een rapport met goede voorbeelden en verbeterpunten in het lokale netwerk. De gezamenlijke uitkomsten van alle onderzochte gemeenten leiden tot deze webpagina.

Toezichtkader

De verwachtingen van TSD zijn beschreven in het toezichtkader aan de hand van kwaliteitsnormen voor het waarborgen van veiligheid, het inzetten van passende hulp en kwaliteitszorg. De goede voorbeelden in de thema’s zijn beschrijvingen van werkwijzen uit de praktijk die boven de kwaliteitsnormen uitstijgen die in het toezichtkader zijn beschreven. De goede voorbeelden die TSD in de 18 onderzochte gemeenten heeft gezien, staan nader in de gemeentelijke rapporten beschreven. Deze kunt u terugvinden via Documenten.