Thema Kwaliteitszorg: evalueren en verbeteren

Om de samenhang in de veiligheid, hulp en ondersteuning te verbeteren, is het heel belangrijk dat organisaties systematisch resultaten en knelpunten in beeld brengen. En dat ze binnen het lokale netwerk de samenhang en resultaten gezamenlijk evalueren en waar nodig de kwaliteit verbeteren  en/of borgen. De Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) van TSD stelt gemeenten en samenwerkingspartners in staat om zelf een netwerkevaluatie uit te voeren.

Verwachtingen van TSD

Hulp en ondersteuning zijn gericht op het behalen van effecten.

  • Per casus wordt systematisch geëvalueerd of de doelen, met de gewenste effecten zijn behaald.
  • Bij evaluatie van de hulp en ondersteuning is vastgesteld of de veiligheidsrisico’s/ontwikkelingsbedreigingen voor de gezinsleden zijn verminderd en of de directe veiligheid (nog steeds) is hersteld.

De instelling voert systematisch kwaliteitsmanagement uit.

  • De instelling evalueert en verbetert waar nodig de resultaten/effecten van de hulp en ondersteuning in relatie tot de gestelde doelen en beoogde effecten.

Het lokale netwerk voert samen systematisch kwaliteitsmanagement uit.

  • Het lokale netwerk evalueert samen resultaten, het effect en de samenhang van de hulp en ondersteuning.

Wat werkt goed?

Wat kan beter?