Thema Informatie delen

Informatie delen is een voorwaarde voor passende hulp en ondersteuning. Het zorgt dat iedere professional een totaalbeeld heeft van de (veiligheids-)situatie van het gezin. Daarnaast voorkomt het dat professionals vragen opnieuw moeten stellen, dezelfde informatie ophalen en dat gezinsleden vaker hun verhaal moeten vertellen.

Voor het delen van persoonsgevoelige informatie is toestemming van de volwassene en jeugdige nodig. Het uitgangspunt is dat informatie gedeeld wordt met toestemming van gezinsleden, maar het is onder andere in situaties van onveiligheid ook mogelijk zonder toestemming (klik op vraag 1).

Verwachtingen van TSD

  • Professionals dragen met toestemming van de jeugdige of volwassene relevante informatie zo snel mogelijk over aan andere betrokken partijen.
  • Als dit nodig is voor de veiligheid, wordt informatie gedeeld.

Wat gaat goed?

Wat kan beter?