Thema Casusoverdracht

Na een onderzoek verwijst Veilig Thuis het gezin naar het lokale netwerk. Een goede inhoudelijke overdracht is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen en jeugdigen en/of volwassenen goed toe te leiden naar hulp en ondersteuning.

Verwachtingen van TSD

  • Veilig Thuis draagt de verantwoordelijkheid pas over als ze heeft vastgesteld dat het lokale netwerk de hulp voor het gezin overneemt.
  • De mogelijkheid van een gezamenlijke bespreking tussen Veilig Thuis en het lokale netwerk. Het lokale netwerk moet kunnen afstemmen met Veilig Thuis als dit nodig is.
  • Informatieoverdracht vindt plaats volgens de regionale samenwerkingsafspraken met een warme en een schriftelijke overdracht. Het lokale netwerk heeft zo voldoende informatie (inclusief veiligheidsvoorwaarden) voor passende hulp.

Wat werkt goed?

Wat kan beter?