Thema's

Integraal werken

Voor alle beschreven thema’s in het onderzoek is een integrale aanpak van belang.

Integraal werken betekent hier domein overstijgend samenwerken aan effectieve hulp en ondersteuning door een samenhangende en doelgerichte aanpak met betrokken (hulp)instanties.

TSD constateerde dat multiprobleemgezinnen, waarbij huiselijk geweld een rol speelt, een integrale aanpak nodig hebben om hen effectieve hulp te bieden. Gezinsleden, het sociale netwerk en professionals komen hierbij in samenwerking tot een gezamenlijk plan en voeren dit uit.