Lokaal netwerk na Veilig Thuis in Eindhoven

Toezicht Sociaal Domein onderzocht in de gemeente Eindhoven het functioneren van het lokale netwerk na onderzoek en overdracht van een casus door Veilig Thuis. De bevindingen treft u in deze rapportage aan.