Lokaal netwerk na Veilig Thuis in Someren

Toezicht Sociaal Domein onderzocht in de gemeente Someren het functioneren van het lokale netwerk na onderzoek en overdracht van een casus door Veilig Thuis. De bevindingen treft u in deze rapportage aan.