Lokaal netwerk na Veilig Thuis rapportage De Fryske Marren

Toezicht Sociaal Domein onderzocht in de gemeente De Fryske Marren het functioneren van het lokale netwerk na onderzoek en overdracht van een casus door Veilig Thuis. De bevindingen treft u in deze rapportage aan.