Lokaal netwerk na Veilig Thuis rapportage Weststellingwerf

Toezicht Sociaal Domein onderzocht in de gemeente Weststellingwerf het functioneren van het lokale netwerk na onderzoek en overdracht van een casus door Veilig Thuis. De bevindingen treft u in deze rapportage aan.