Lokaal netwerk na Veilig Thuis rapportage Leeuwarden

Toezicht Sociaal Domein onderzocht in de gemeente Leeuwarden het functioneren van het lokale netwerk na onderzoek en overdracht van een casus door Veilig Thuis. De bevindingen treft u in deze rapportage aan.