Mogen we nog wel met verschillende hulpverleners overleggen over een cliënt of gezin? Of is dat in strijd met de privacy?

Overleggen met verschillende hulpverleners (multidisciplinaire overleggen) zijn soms nodig om goede hulp te kunnen leveren aan cliënten of gezinnen waarbij meerdere instanties betrokken zijn. Het moet dus mogelijk blijven om deze overleggen te voeren. Kijk welke grond of uitzondering er is voor het delen van informatie (zie ook vraag Welke grondslagen zijn er om informatie te delen?) en waar je verder rekening mee moet houden (zie ook vraag Er is een grondslag waarop ik informatie kan delen. Waarop moet ik nog meer letten?).

Begin altijd met het informeren en motiveren van de cliënt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen (bijvoorbeeld veiligheidsrisico’s). Kan de cliënt bij het overleg aanwezig zijn? Dan is meteen duidelijk welke informatie met wie gedeeld wordt. Als een overleg georganiseerd wordt, is het belangrijk om het doel scherp te houden: waarom wordt deze informatie gedeeld en is het niet te veel? Daarnaast is het belangrijk dat alleen die hulpverleners bij het overleg zijn, die betrokken zijn bij de cliënt of het gezin waarom het gaat.