Mijn werkzaamheden zijn voltooid. Kan ik het dossier sluiten?

Als je je werkzaamheden hebt voltooid, bespreek dan met de cliënt of je zijn dossier kunt sluiten. Ga ook zelf na: zijn er andere hulpverleners betrokken (is Veilig Thuis bijvoorbeeld al op de hoogte van onveiligheid)? Is het goed als zij op de hoogte zijn van bepaalde zaken? Is er iemand die, indien nodig, de veiligheid in de gaten houdt? Als de cliënt toestemming geeft, kun je deze informatie delen met andere hulpverleners of vervolghulpverleners.

Geeft de cliënt geen toestemming, maar schat jij als professional in dat dit wel belangrijk is, kijk dan of er een andere grondslag (zie ook vraag Welke grondslagen zijn er om informatie te delen) is om informatie te delen. Als het gaat om jeugdigen kun je met een melding in de Verwijsindex risicojongeren (VIR) ervoor zorgen dat andere hulpverleners weten dat jij betrokken bent geweest. Dit kan zonder toestemming. Als je een melding in de VIR wilt doen, hoor je dit te bespreken met de cliënt of de ouders of wettelijk vertegenwoordigers.