Ik maak me zorgen over mijn cliënt en vind het lastig deze met hem te bespreken. Mag ik mijn zorgen zonder zijn toestemming met een andere professional delen?

Als je informatie met andere professionals wilt delen, is het belangrijk dit te bespreken met je cliënt. Ook als het om moeilijk bespreekbare thema’s gaat zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. En ook al levert dit een lastig gesprek op: de cliënt heeft het recht te weten wat er gebeurt met informatie over hem. Het moet hem helder zijn wat het doel van de informatie-uitwisseling is en welke informatie er precies wordt uitgewisseld.

Een uitzondering hierop ontstaat, als je inschat dat het gesprek kan leiden tot onveilige situaties. Als je de stappen van de meldcode volgt moet altijd overleg volgen met een collega (stap 2) Ook kan je dan helpen om een collega of om Veilig Thuis (anoniem) om advies te vragen. Ook kan je Veilig Thuis (geanonimiseerd) om advies vragen. Ook als er geen toestemming is van de cliënt om informatie te delen, zijn er andere grondslagen en uitzonderingen waarop gedeeld kan worden. Zie ook de vraag Welke grondslagen zijn er om informatie te delen?.