Ik maak me zorgen over een zorgmijdende cliënt of zorgmijdend gezin. Met wie kan ik deze zorgen delen?

Het kan lastige situaties opleveren als een cliënt of een gezin geen hulp accepteert terwijl je je over hem of hen zorgen maakt. Er zijn verschillende mogelijkheden. Als er na intercollegiale toetsing nog geen richting voor een aanpak is, zijn er verschillende mogelijkheden. In het geval van zorgmijdende gezinnen kunnen het wijkteam, Jeugdbescherming of Veilig Thuis de Beschermingstafel inschakelen. Dit doen ze wanneer ze vastlopen in een casus of zich zorgen maken over de kinderen binnen een gezin.

Bij de Beschermingstafel zitten ouders samen met alle betrokken hulpverleners en soms hun kind(eren) aan één tafel. Doel: een veilige(re) opgroei- en opvoedtoekomst voor het kind. Aan de hand van het gesprek zijn er drie uitkomsten mogelijk. Een vrijwillig traject met het wijkteam. Een vrijwillig traject met het wijkteam en een jeugdbeschermer. Of de Raad van Kinderbescherming start een onderzoek.

Als het gaat om volwassenen zonder kinderen kan bemoeizorg een optie zijn. Bemoeizorg is onderdeel van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Deze is bedoeld voor zorgwekkende zorgmijders.