Ik krijg een nieuwe cliënt. Ik wil graag informatie uit het verleden opvragen om de juiste hulp te kunnen inzetten. Mijn cliënt wil dit niet. Wat kan ik doen?

Als nieuwe hulpverlener zal je meestal het dossier ontvangen van de vorige hulpverlener. Die vorige hulpverlener moet wel eerst toestemming vragen aan de cliënt om het dossier te mogen overdragen. Als je als nieuwe hulpverlener geen dossier hebt ontvangen, kun je navraag doen bij de cliënt en hem ook vragen of je het oude dossier mag opvragen.

Het is belangrijk de cliënt duidelijk te informeren over het belang van eerdere informatie. Deze informatie is bijvoorbeeld nodig voor het juist kunnen inschatten van benodigde hulp. Of om niet opnieuw te hoeven vaststellen wat nodig is. Als de cliënt toch niet wil dat je informatie opvraagt, kijk dan of er andere grondslagen (zie vraag Welke grondslagen zijn er om informatie te delen?) zijn waarop je informatie kunt opvragen.

Als je vermoedt dat er kinderen in een onveilige situatie opgroeien, dan kun je overwegen een melding in de Verwijsindex risicojongeren (VIR) te doen of de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te volgen. Dit kan zonder toestemming. Als je een melding in de VIR wilt doen, hoor je dit te bespreken met de cliënt of de ouders of wettelijk vertegenwoordigers.