Hoe kan een heel gezin in beeld komen (1 gezin, 1 plan) zonder de privacy van de verschillende gezinsleden te schenden?

Het werken met ‘1 gezin, 1 plan’ betekent niet dat alle informatie in één gezamenlijk plan terecht moet komen. Informatie over de problematiek van de gezinsleden of inhoudelijke overwegingen komen in de eigen dossiers van de gezinsleden. In ‘1 gezin, 1 plan’ staan alleen de uit te voeren activiteiten, wie deze uitvoert. En wat de doelen zijn. Alle betrokken hulpverleners en de cliënten hebben toegang tot dit plan.

Alleen díe informatie wordt gedeeld, die noodzakelijk is voor goede hulpverlening aan het hele gezin. Op deze manier komt de privacy van de afzonderlijke gezinsleden niet in het geding. Organisaties kunnen ervoor kiezen het plan te laten opstellen door de cliënt(en). Zo kan de cliënt zelf het overzicht bewaren over wat er met de informatie gebeurt. Ook dan is het belangrijk dat professionals erop toezien, dat enkel díe gegevens in het dossier worden opgenomen die noodzakelijk zijn voor de hulpverlening.