Er is een grondslag waarop ik informatie kan delen. Waarop moet ik nog meer letten?

Er zijn drie vragen die je jezelf moet stellen voordat je informatie deelt waarin persoonsgegevens voorkomen, namelijk:

  1. Wat is je doel met het delen van informatie? (doelbinding)
  2. Staat het middel (informatie delen en als gevolg daarvan het privacy doorbreken) in verhouding tot het doel (het belang van de cliënt of dat van zijn omgeving dienen)? (proportionaliteit)
  3. Is het nodig om informatie te delen of kun je het doel op een andere manier bereiken, die minder belastend is voor de privacy van de betrokkene? (subsidiariteit)

Als je informatie gaat delen:

  • Informeer: de cliënt dat je gaat delen, ook al geeft deze geen toestemming
  • Motiveer: aan jezelf en degene met wie je informatie deelt: Waarom deel je informatie, welke informatie? Wat ga je ermee doen?
  • Documenteer: leg je afweging vast