Wijkagent

Deze tijdlijn brengt het belang van informatie-uitwisseling in het sociaal domein in beeld. Vanuit het perspectief van de wijkagent worden herkenbare afwegingen belicht.

Wijkagent Clemens Steenbergen