Veilig thuis

Deze tijdlijn brengt het belang van informatie-uitwisseling in het sociaal domein in beeld. Vanuit het perspectief van Veilig thuis worden herkenbare afwegingen belicht.

Veilig thuis-medewerker Ronald Brouwer