Schuldhulpverlener

Deze tijdlijn brengt het belang van informatie-uitwisseling in het sociaal domein in beeld. Vanuit het perspectief van de schuldhulpverlener worden herkenbare afwegingen belicht.

Schuldhulpverlener Ruben Ramdhari