Jeugdarts

Deze tijdlijn brengt het belang van informatie-uitwisseling in het sociaal domein in beeld. Vanuit het perspectief van de jeugdarts worden herkenbare afwegingen belicht.

Tijdlijn jeugdarts Janneke van der Berg