Huisarts

Deze tijdlijn brengt het belang van informatie-uitwisseling in het sociaal domein in beeld. Vanuit het perspectief van de huisarts worden herkenbare afwegingen belicht.

Tijdlijn huisarts Huub de Jonge