De casus

Deze casus brengt het belang van informatie-uitwisseling in het sociaal domein in beeld. Vanuit het perspectief van diverse betrokken professionals worden herkenbare afwegingen belicht. Kies hieronder een rol en ontdek zo verscheidene afwegingen met betrekking tot informatiedelen. De beschrijving van de casus staat onder de rollen.

Algemene inleiding

Bij thuiskomst treft Dorien haar dochter roerloos aan onderaan de trap. Haar zoon van vijf speelt in de woonkamer.

De gearriveerde hulpdiensten constateren dat het meisje is overleden. De moeder zegt dat ze heel even een boodschap had gedaan. De zoon zegt dat hij hier niets van gemerkt heeft.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

De familie van der W. bestaat uit vier personen. Vader Ricardo, moeder Dorien en de kinderen Damian (5) en Liza (2).

Ricardo was de kostwinner van het gezin, maar is zijn werk kwijtgeraakt. Dorien is bij de geboorte van het eerste kind al gestopt met werken. Het gezin is daardoor in de financiële problemen geraakt. De financiële problemen drukken zwaar op Ricardo. Bij Dorien komen eerdere psychische klachten terug. In samenspraak met de gemeente is er een schuldhulpverlener aangesteld die de familie moet helpen de financiën weer op orde te krijgen.

De familie van der W. werd bij hun zorgen begeleid door meerdere partijen. Elke betrokkene had zijn eigen rol, beroepscode en afwegingen. De professional heeft in de praktijk slechts zicht op een beperkt deel van betrokkenen: ze zien slechts een foto, niet de hele film. Kies een rol om de keuzes vanuit een specifiek perspectief te kunnen ervaren. Dit kan bovenaan deze pagina.

Na het kiezen van een rol wordt de casus verbeeld in woord en aan de hand van het levenswiel: een tijdlijn die inzichtelijk maakt in welke periode de professional betrokken was, met welke professional hij contact heeft gehad en van welke andere professionals hij de betrokkenheid bij deze casus kende.

In de praktijk zijn er vaak meer - nu onvermelde - professionals betrokken. Als jouw functietitel hierboven niet genoemd wordt kan de informatie toch relevant zijn, gezien veel uitgangspunten gelden voor de gehele beroepsgroep.

Het levenswiel met alle rollen zichtbaar: