Informatie delen in het sociaal domein

Informatie delen in het sociaal domein

Het gebrekkig delen van informatie loopt als een rode draad door met name de calamiteitsonderzoeken van TSD en haar voorgangers Samenwerkend Toezicht Jeugd en Integraal Toezicht Jeugdzaken. Het optimaal delen van informatie is een basisvoorwaarde voor het geven van passende zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers en gezinnen.

De samenwerkende inspecties van TSD signaleren dat dit vaak onvoldoende gebeurt. Er zijn veel mogelijkheden, maar professionals voelen zich geremd of onzeker door onvoldoende kennis of doordat de protocollen van organisaties onvoldoende zijn afgestemd op de mogelijkheid van informatiedeling. Daarnaast is met de komst van de AVG het delen van informatie verder op scherp gezet.

Kiezen en delen

Om professionals en bestuurders meer inzicht te geven in de mogelijkheden van het delen van informatie, heeft TSD in 2018 een instrument ontwikkeld, in de vorm van een website. Het instrument heet ‘Kiezen en Delen’ en maakt duidelijk met welke dilemma’s professionals onder andere worden geconfronteerd en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Daarnaast zijn er verwijzingen naar o.a. convenanten en juridische richtlijnen over het delen van informatie.

Bij de ontwikkeling van de website zijn veel partijen betrokken geweest, waaronder het ministerie van BZK, de VNG, Medisch Tuchtrecht, de Autoriteit Persoonsgegevens en verschillende partijen uit het veld.

www.kiezen-en-delen.nl