Informatie delen in het sociaal domein

Het delen van informatie is een essentieel onderdeel van het werk van professionals in het sociaal domein. Het kan letterlijk van levensbelang zijn, zoals blijkt uit casusonderzoek in de afgelopen jaren. Soms kom je als professional in situaties waarin je voelt dat de veiligheid onder druk staat. Informatie delen is dan vaak nodig, maar je kunt je als professional afvragen: wat kan ik? En hoe ga ik dit aanpakken?

Complete levenswiel toont op welk moment welke professionals bij de casus betrokken waren.

Via deze pagina helpen wij, Toezicht Sociaal Domein, antwoord te krijgen op deze vragen. Dit gebeurt aan de hand van een casus die gebaseerd is op door ons verzamelde casuïstiek vanuit de inspectieonderzoeken. Ook zijn veelgestelde vragen uitgewerkt en is er een overzicht van te nemen stappen en van handreikingen en richtlijnen.

Voor wie

Deze pagina is bedoeld voor professionals die zorg en ondersteuning bieden in het sociaal domein. In de praktijk zijn er vaak meer professionals betrokken dan degenen die in de casus zijn genoemd. Als jouw functietitel niet genoemd wordt kan de informatie toch relevant zijn, aangezien veel uitgangspunten gelden voor de gehele beroepsgroep. 

Ook is de informatie bedoeld voor hun leidinggevenden, zodat samen gewerkt kan worden aan een zorgvuldige uitwisseling van informatie. De stappen in het stappenplan gelden voor iedereen die informatie met persoonsgegevens zorgvuldig wil uitwisselen.  

Autoriteit Persoonsgegevens

Deze informatie is afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijk toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Een van de belangrijkste wetten is de AVG.