Beeld: ©IGJ

Samenwerking tussen huisartsen en schuldhulpverlening

Ruim een derde van alle Nederlandse huishoudens heeft moeite met rondkomen. De helft hiervan – 1,4 miljoen huishoudens – heeft risicovolle schulden. Schulden kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, zowel lichamelijk als psychisch. Een goede samenwerking tussen huisartsen en schuldhulpverlening is daarom nodig.

Op deze pagina’s lees je hoe je dit regelt voor de huisartsenpraktijk of gemeente. Ook vind je hier inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Er bestaan verschillende methoden en instrumenten om de samenwerking tussen huisartsen en gemeente vorm te geven. Er is geen ‘one size fits all’. 

Schematische weergave van de partijen die een rol spelen in de samenwerking tussen huisartsen en schuldhulpverlening: de patiënt met geldzorgen, de huisarts, de gemeente en de rijksoverheid
Beeld: ©Toezicht Sociaal Domein

Samenwerking tussen huisartsen en schuldhulpverlening

Waarom is samenwerking belangrijk?

Mensen met schulden hebben een vier keer zo grote kans op een angststoornis. De kans op een paniekstoornis is drie keer zo hoog. Geldstress kan ook leiden tot lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, hoge en lage rugpijn, hoge bloeddruk en slaapproblemen. Om van deze klachten af te komen gaan mensen vaak naar de huisarts. Maar de huisarts kan de klachten niet volledig oplossen zolang de oorzaak niet wordt aangepakt.

Een goede samenwerking levert op de langere termijn een win-winsituatie op voor de huisarts, de gemeente én de mensen om wie het gaat.

Mensen die schulden hebben schamen zich daar vaak voor.  Om hen te ondersteunen de stap te zetten naar schuldhulpverlening is het belangrijk dat huisartsen en gemeenten afspraken maken over hoe zij patiënten warm kunnen verwijzen. 

Een goede samenwerking levert op de langere termijn een win-winsituatie op: tijdwinst en meer voldoening voor de huisarts en de gemeente én gezondheidswinst voor de mensen om wie het gaat.