Calamiteiten

De impact van calamiteiten op de samenleving is groot; calamiteiten veroorzaken veel onrust in de maatschappij en veel menselijk leed voor de betrokkenen. Naast de regulier geplande onderzoeken die worden uitgevoerd vanuit het Meerjarenprogramma 2016 – 2019, betrekken de samenwerkende inspecties daarom in haar toezicht ook onderzoek naar calamiteiten. De bevindingen van de calamiteitenonderzoeken kunnen in bepaalde gevallen ook als input dienen voor de reguliere onderzoeken (binnen een bepaald thema).

Wanneer de samenwerkende inspecties calamiteitenonderzoek doen is er altijd sprake van betrokkenheid van organisaties uit meerdere sectoren.  Het doel van deze calamiteitenonderzoeken is om te achterhalen wat de rol van de organisaties is geweest voorafgaand aan de calamiteit en te leren van eigen ervaringen en ervaring van anderen. De doelstelling bij het onderzoek van calamiteiten is niet alleen gericht op de betreffende lokale partijen. Ook andere lokale- en landelijke partijen moeten aangezet worden actie te ondernemen en de risico’s voor de veiligheid van kinderen weg te nemen.

Calamiteitenrapportages kunt u vinden bovenaan de pagina onder de kop Documenten.