Moet de gemeente ook toezicht houden op (vormen van) jeugdhulp?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid houden samen toezicht op naleving van de Jeugdwet en aanverwante regelgeving. De gemeente heeft dus geen wettelijke taak om toezicht te houden op deze kwaliteitseisen. Wel kan de gemeente aanvullende kwaliteitseisen stellen. Het toezien op naleving van die aanvullende gemeentelijke kwaliteitseisen is aan de gemeente.

Voor de Wmo geldt dat de gemeente per 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk is voor de kwaliteit, het toezicht en handhaving. Hoewel de gecontracteerde Wmo-aanbieders direct verantwoordelijk zijn voor het leveren van ondersteuning van voldoende kwaliteit, is de gemeente aan zet om hier toezicht op te houden en om te handhaven indien nodig.

Als een aanbieder zowel onder de Jeugdwet als onder de Wmo valt, zijn zowel de inspecties als de gemeentelijke toezichthouder aan zet.