Mijn gemeente vermoedt dat een aanbieder waar we jeugdhulp hebben ingekocht onvoldoende kwaliteit levert. Kunnen de inspecties daar een toezichtonderzoek uitvoeren?

Het signaal over eventueel kwaliteitstekort kan net als andersoortige signalen over de jeugdhulp bij de inspectie worden afgegeven via het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd.

De inspectie bepaalt aan de hand van die signalen en de andere informatie die zij heeft over de kwaliteit van de aanbieder of, en in welke mate, zij nader onderzoek bij de aanbieder gaat doen.