Kan iedereen in Nederland een zorginstelling starten voor kinderen? Zo ja, wie houdt toezicht op de kwaliteit?

Om een zorginstelling te kunnen starten voor kinderen dient de beoogde ondernemer aan de vigerende wet- en regelgeving te voldoen en de vereisten die hieruit voortvloeien.

In dit kader zijn met name de eisen van belang die volgen uit de Jeugdwet en/of de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), afhankelijk van het soort zorg dat door een instelling wordt geboden. Het toezicht op de Wkkgz is belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het toezicht op de Jeugdwet bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid gezamenlijk.