Kan het onderzoeksbureau dat de gemeente inschakelt samenwerken met de inspecties?

Dat kan als het onderzoeksbureau is aangewezen als lokale Wmo-toezichthouder. Is dit niet het geval, dan heeft ieder een andere rol en andere bevoegdheden. De inspecties kunnen dan wel informatie van een onderzoeksbureau gebruiken, maar dat laat onverlet dat de inspecties in aanvulling daarop of daarnaast zelf onderzoek uitvoeren.