Kan de gemeente naar aanleiding van een incident in haar jeugdhulp te maken krijgen met de inspectie?

Ja, dat is mogelijk. Er gebeuren ook dingen die geen calamiteit zijn volgens de beschrijving in de Jeugdwet, maar die wel een ernstig signaal zijn over (het ontbreken van) de kwaliteit van de hulp dan wel invloed hebben op de openbare orde.

Wanneer de inspectie naar zulke incidenten onderzoek doet en tot een negatief zwaarwegend oordeel komt, dan stelt de inspectie de gemeente daarvan op de hoogte.