Kan de gemeente een tuchtklacht indienen?

Ja, als het gaat om het voor de tuchtrechter brengen van jeugdhulpverleners, dit is voor iedereen mogelijk.