Kan de gemeente een calamiteitenonderzoek laten uitvoeren door een onderzoeksbureau?

Ja, maar net als de gemeente heeft ook een onderzoeksbureau geen toegang tot privacygevoelige informatie (dossiers).

Om uitspraken te doen over de kwaliteit van de primaire processen van de betrokken aanbieders en de manier waarop deze hebben samengewerkt in de keten, is deze informatie belangrijk. Als het onderzoeksbureau is aangewezen als lokale Wmo-toezichthouder, dan heeft deze wel toegang tot privacygevoelige informatie bij de Wmo-aanbieders. De inspecties hebben toegang tot deze informatie als het gaat om jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Dus alleen een calamiteitenonderzoek laten uitvoeren door een onderzoeksbureau, kent zijn beperkingen.