Kan de gemeente de inspecties verzoeken onderzoek te doen naar een calamiteit?

Ja, het doen van onderzoek is een kerntaak van de inspecties en zo’n verzoek is in lijn met de afspraken. Het betreft dan een onderzoek waarbij de inspecties de regie hebben en bepalen of en op welke wijze en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd en wat de insteek van het onderzoek is.

Als de inspecties een (vooronderzoek voorafgaand aan een mogelijk) eigen onderzoek instellen naar een melding, nemen zij contact op met u als gemeente.

De inspecties en de gemeente leggen ook contact als zij gezamenlijk een toezichtstaak hebben en wijzen contactpersonen aan. Zie hiervoor ook het antwoord op de vraag “Hoe verhoudt het toezicht van de inspectie zich tot het gemeentelijk toezicht op de Wmo?”

Het is van belang om vast te leggen hoe de communicatiestromen lopen bij calamiteiten. Meer informatie hierover kunt u vinden in de “Handreiking communicatie en afstemming bij een calamiteit”.