In hoeverre valt hulp uit het sociale netwerk onder toezicht van de inspectie?

De Jeugdwet geeft, in de definitie van jeugdhulpaanbieder, aan dat deze beroepsmatig jeugdhulp verleent.

Om onder deze definitie te vallen is derhalve vereist dat men jeugdhulp verleend als professional. Het sociale netwerk in de zin van oom, tante of buurman zijn hier niet onder te scharen en vallen daarmee niet onder de definitie van jeugdhulpaanbieder, en daardoor ook niet onder het toezicht van de inspecties.

Let wel: de Jeugdwet (artikel 8.1.1, tweede lid, onder c) stelt dat het college dient te oordelen of de jeugdhulp, voor verstrekking van het PGB, van goede kwaliteit is. Een kwaliteitsbeoordeling bij het sociale netwerk komt voor rekening van de gemeente.