Houdt de inspectie ook toezicht op arbeidsomstandigheden bij jeugdhulpaanbieders?

De Inspectie SZW ziet toe op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. De Arbeidsomstandighedenwet richt zich op werkgever en werknemer(s) in verband met veilig en gezond werken.

In dit kader kan door de Inspectie SZW ook bij jeugdhulpaanbieders worden geïnspecteerd; door middel van een jaarlijkse programmering worden de sectoren vastgesteld waar inspecties door de Inspectie SZW plaatsvinden. Inspecties kunnen ook plaatsvinden naar aanleiding van een klacht of een incident.