Houden de landelijke toezichthouders ook toezicht op sociale wijkteams?

Ja, in zoverre dat de inspecties toezicht houden op de kwaliteit van de jeugdhulp en de gezondheidszorg die in de sociale wijkteams wordt geleverd. Omdat de sociale wijkteams door het land heen verschillende verschijningsvormen kennen, kent dat toezicht ook verschillende vormen.

De inspecties kijken daarbij, los van de vraag hoe het wijkteam is vormgegeven, naar de gezamenlijke resultaten van organisaties die zich richten op jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Met andere woorden: wordt er goed samengewerkt in wijkteams en met andere partijen in het sociale domein? Waarnodig zoeken de inspecties hierbij de lokale Wmo-toezichthouder op.

Verder houden de inspecties toezicht op de naleving van de wet. Als verschillende aanbieders in een samenwerkingsverband het wijkteam vormen, houden de inspecties toezicht op naleving van de wet door de aanbieders die jeugdhulp en gezondheidszorg bieden binnen het wijkteam. Als een wijkteam een eigenstandig entiteit is (dat wil zeggen als een door gemeenten gecontracteerde rechtspersoon), dan houden de inspecties toezicht op naleving van de wet door het wijkteam voor zover dit jeugdhulp en gezondheidszorg biedt.