Hoe weet ik als gemeente of een aanbieder kwalitatief goede jeugdhulp biedt?

Deels kunt u daarover een indruk krijgen door uw eigen contacten met de betreffende aanbieder, deels ook door na te gaan of over de betreffende aanbieder in het verleden een rapport van een of meer inspecties is verschenen.

De inspecties houden toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp. De toezichtrapporten staan op de websites van de inspecties en kunnen worden ingezien en gedownload. Als de inspecties bij een aanbieder toezicht hebben uitgevoerd, vindt u het meest recente rapport op hun websites.

Op de website kunt u ook zien of een jeugdhulpaanbieder onder verscherpt toezicht staat. In de regel mag u er vanuit gaan dat als een aanbieder niet onder verscherpt toezicht staat er geen reden is om te twijfelen aan de kwaliteit van die aanbieder. Staat een aanbieder onder verscherpt toezicht dan moet u het desbetreffende rapport en het oordeel van de inspectie daarover raadplegen.