Hoe verloopt de communicatie tussen de gemeente, Wmo-toezichthouder en de inspecties in geval van een gezamenlijke toezicht bij calamiteitenonderzoek?

De inspecties en de lokale Wmo-toezichthouder leggen contact als zij gezamenlijk een toezichtstaak hebben. De wijze waarop zij dit doen, hoe de communicatie met gemeente verloopt en de wijze waarop eventuele verdere samenwerking vorm kan krijgen, staat in het daarvoor opgestelde draaiboek.