Hoe kan ik als gemeente invloed uitoefenen op de programmering van de inspecties?

De wet schrijft voor dat de inspecties rekening houden met de wensen van de gemeente(n). De inspecties maken hiervoor een concept-jaarwerkprogramma.

Het concept-jaarwerkprogramma wordt voorafgaand aan het toezichtjaar via de bestuurlijke commissies voorgelegd aan de gemeenten met het verzoek om daarop te reageren en prioritering aan te brengen. Indien er in de ogen van de gemeenten zwaarwegende zaken ontbreken, is overleg mogelijk tussen het aanspreekpunt van de gemeenten (bij de VNG) en de inspecties om te bepalen of en welke aanpassingen in het jaarwerkprogramma worden aangebracht.

Het meest actuele Jaarwerkprogramma Jeugd is terug te vinden op de site van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.