Er wordt in onze gemeente een vorm van jeugdhulp geboden door een stichting die jeugdigen in een huis van een particulier onderbrengt. Wie houdt hier toezicht op?

Ieder natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die jeugdhulp verleent onder verantwoordelijkheid van het College en hiertoe een financiële relatie aangaat (middels contract, subsidie of via een pgb van de cliënt) valt onder de kwaliteitseisen van de Jeugdwet en het toezicht van de inspecties. Dit geldt ook voor een organisatievorm waarin jongeren bij particulieren worden geplaatst.