Er heeft een calamiteit met een kind plaatsgevonden in mijn gemeente. Wat moet ik als gemeente doen en wat doet de inspectie?

U kunt bij de inspecties navragen of de betrokken aanbieder(s) de calamiteit gemeld heeft bij de inspecties en of de inspecties een onderzoek instellen en zo ja, welke vorm van onderzoek de inspecties instellen.

U kunt hiervoor uw contactpersoon van de inspecties benaderen of het mailadres van de inspecties gebruiken: post@commissiemeldingenjeugd.nl.