Waar kunnen nieuwe jeugdhulpaanbieders zich melden?

Naast zorgaanbieders die onder de Wkkgz vallen, kunnen nu ook jeugdhulpaanbieders die werken op basis van de Jeugdwet zich melden via de website Melden nieuwe zorg-/jeugdhulpaanbieders. Dit loopt vooruit op de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) op 1 januari 2022. Vanaf die datum wordt het melden voor alle nieuwe zorgaanbieders verplicht.