Als gemeente maken wij ons zorgen om tekortschietende kwaliteit van zorg bij een jeugdhulpaanbieder die door ons is ingekocht. Welke actie moeten wij ondernemen?

Als gemeente kunt u een signaal afgeven bij inspectie via het contactformulier.

Daarnaast kunt u kijken of de inspecties al eerder toezicht hebben uitgevoerd. Indien de inspectie toezicht heeft uitgevoerd bij een specifieke jeugdhulpaanbieder dan wel gecertificeerde instelling vindt u het rapport op de website van de betreffende inspectie.