Rapport Samen werken aan een nieuwe start

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) en Toezicht Sociaal Domein (TSD) stellen in hun rapport ‘Samen werken aan een nieuwe start’ dat organisaties die gedetineerden moeten helpen bij hun terugkeer in de maatschappij, elkaar steeds beter weten te vinden.