Quickscan Basisfuncties

Gemeenten kunnen de kwaliteit van de basisfuncties meten door gebruik van de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET). De tool geeft een beeld van de praktijk vanuit het perspectief van de inwoners, de professionals en dossiers. Deze Quickscan vult dat aan met een evaluatie op beleid.