Toezicht wijkteams Goeree-Overflakkee: zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen 2017

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt met gezinsregisseurs, die zorg en ondersteuning organiseren en de regie voeren in complexe casussen. Dit rapport gaat over de effectiviteit van de zorg en ondersteuning die kwetsbare gezinnen in de gemeente Goeree-Overflakkee worden geboden vanuit het lokale netwerk.